تبلیغات
راه موفقیت - اصل دوم)پرسش:
پنجشنبه 18 آذر 1389

اصل دوم)پرسش:

   نگاشته شده توسط: حسین    

«بخواهید که به شما داده خواهد شد، بکوبید که برای شما باز خواهد شد،

 بجویید که خواهید یافت»

یکی از دلایل تفاوت انسانهای موفق و ناکام، کیفیت و نوع سوالاتیست که از خودشان میپرسند.سوالات قدرتی دارند که افکار انسان را روی یک مورد خاص، متمرکز میکنند.ذهن انسان اکثر اوقات در حال گفتگو(پرسش و پاسخ)است،حتی زمانی که آرام هستیم.

به قول حافظ:

در اندرون من خسته دل ندانم کیست      که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

یکی از دلایل شکست و بد بختی انسانها، پرسیدن سوالات منفی و محدود کننده است، سوالاتی مانند:

«چرا افسرده ام؟»،

«خدایا چرا کار پیدا نمیکنم؟»،

«چرا اینقدر زندگی سخت شده است؟»،

«این چه بلایی بود که به سر من آمد؟» و...

انسانهای موفق از خودشان پرسشهای مثبت و با کیفیت عالی میپرسند، سوالاتی مانند:

«چگونه میتوان موفق شد؟»،

«چطور میتوانم ثروتمند شوم؟»،Reading a Book

«این رویداد چه تجربه ی مثبتی برایم دارد؟» victory.gifو...

یکی از مهمترین دلایل رسیدن به موفقیت، پرسیدن سوالات مثبت و عالی، به خصوص در لحظات سخت و حساس است.

 

من خودم تجربه کردم.واقعا مسیر زندگی آدم با یه تغییر کوچیک عوض میشه. 


page rank google پیج رانك گوگل این وب