تبلیغات
راه موفقیت - قدرت ضمیر ناخودآگاه
یکشنبه 7 آذر 1389

قدرت ضمیر ناخودآگاه

   نگاشته شده توسط: حسین    

قدرت کلمات:

 

به اطراف خود نگاه کنید.آیا افرادی که اکثراً از بیماری سخن میگویند

بیشتر مریض نیستند؟!

آیا افرادی که بیشتر از ثروت حرف میزنند در رفاه زندگی نمیکنند؟

 

کلمات چه راست باشند چه دروغ و چه بخواهیم یا نخواهیم، بر زندگی انسان تاثیری خارق العاده دارند و متاسفانه اکثر افراد جامعه از این اصل بی خبرند و از آن بهره نمی جویند.

 

کلام انسان سرشار از اعجاز و اقتدار است و هر چه این قدرت را به طور مثبت بیشتر باور کنید و به کار گیرید توانمندتر خواهد شد و زمان تحقق یافتن آرزوهایتان کمتر.

 

کلمات از آفریده های اعجاب انگیز خداوند است.اگر از آنها صحیح و مثبت استفاده کنید نیروی عظیم ناخود آگاه در اختیارتان قرار میگیرد.

انرژی کلمات بر احساسات،روحیه، فعالیتهای شیمیایی بدن و حتی وقایع زندگی اثرگذار است.حتی اگر قدرت کلمات را باور نداشته باشیم باز بر زندگیمان تاثیر میگذارد وبا افزایش باور اثر گذاری آن بیشتر میشود.

 

این همه تاکید به تکرار ذکر در شرایع آسمانی و به خصوص در قرآن,فقط به دلیل تاثیر کلمات است.پیامبر اسلام(ص) میفرماید:

"گفتار نیک باعث افزایش روزی ، ثروت و طول عمر میگردد."

 

اگر در مورد پول نداشتن با همسر ،دوست و… حرف میزنید،اگر به خاطر آن غر میزنید یا احساس ناراحتی میکنید،اعصابتان خرد میشود و… در واقع به فعالیت بی پولی در ذهنتان نیروی بیشتری میدهید تا پایدار تر شود.یعنی نمیتوانید پول بیشتری به دست آورید،در حالی که روی کم بودن آن تمرکز دارید.!اگر باورتان این است که« پول سخت به دست می آید» همان می شود.پس آن را با فکر «پول به آسانی به دست می آید» عوض کنید و مدتی به افکار مزاحم بی توجه باشید تا این فکر به باور تبدیل شود.آنگاه می شود،آنچه شما خواسته بودید. تمامی جملاتی که در طول روز گفته یا شنیده می شود، بر اثر تکرار زیاد در ناخودآگاه ضبط و به اجرا در می آید.احساس ضعف و شکست های امروزی شما،نتیجه شنیدن جملاتی منفی در گذشته است،مانند:«هیچ وقت چیزی یاد نمیگیری»،«خیلی احمقی»،«خاک بر سرت»،«از خواهرت یاد بگیر»،«دست و پا چلفتی»،«هیچ کاری را نمیتوانی درست انجام دهی»و…

 

به شما مژده میدهم که با یادگیری اصول برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه میتوانید احساس ضعف خود را به توانمندی و شکست هایتان را به موفقیت مبدل سازید.

 

دو اصل اساسی برای ثبت باورهای مثبت در ضمیر ناخودآگاه رو تو پست بعد واستون توضیح میدم

 

ادامه دارد...


page rank google پیج رانك گوگل این وب