تبلیغات
راه موفقیت - زندگی
یکشنبه 23 آبان 1389

زندگی

   نگاشته شده توسط: حسین    

زندگی وقت کمی بود و نمیدانستیم

همه ی عمر دمی بود و نمیدانستیم

حسرت رد شدن ثانیه های کوچک

فرصت مغتنمی بود و نمیدانستیم

عمر ما زود به سر رفت و به قول سهراب

آب در یک قدمی بود و نمیدانستیم

 


page rank google پیج رانك گوگل این وب