تبلیغات
راه موفقیت - بغضهایت مال من
یکشنبه 9 آبان 1389

بغضهایت مال من

   نگاشته شده توسط: حسین    

من هر روز و هر لحظه نگرانت می شوم که چه می کنی !؟


پنجره ی اتاقم را باز می کنم و فریاد می زنم


تنهاییت برای من ...


غصه هایت برای من
  ...


همه بغضها و اشكهایت برای من
...


بخند برایم بخند


آنقدر بلند


تا من هم بشنوم صدای خنده هایت را ...


صدای همیشه خوب بودنت را


دلم برایت تنگ شده


 
دوستت دارم ...


page rank google پیج رانك گوگل این وب