تبلیغات
راه موفقیت - خسته ام
شنبه 17 مهر 1389

خسته ام

   نگاشته شده توسط: حسین    

ای کاش یکنفر در این دنیا مرا یاری کند....

ای کاش می توانستم با کسی درد و دل کنم

تا بگویم که..............

من دیگر خسته تر از آنم که زندگی کنم.

به زودی خواهم مرد و تو دلت برایم تنگ می شود

همه ی خاطره هایم را برایت به ارث می گذارم

 ببخش ؛ غیر از آن چیزی ندارم

اشک هایت هم دردی را دوا نمی کند

من آرام آرام خوابیده ام........

و در خواب

به آرزوهای نرسیده ام می خندم!


page rank google پیج رانك گوگل این وب