تبلیغات
راه موفقیت - در وصف تو...
شنبه 13 شهریور 1389

در وصف تو...

   نگاشته شده توسط: حسین    

تو به من خیره شدی
تو كه با نگاهت در شعر من سوختی
از طپش تنهایی سكوتم بر تو خیره شدم
آن زمان كه تو را از بر خواندم
در ذهنت تیره شدم
به شكل خاكستری شعرهایم در نگاهت پاك شدم
در نفسهایت حذف شدم
من كه در هر ثانیه با تو ثبت شدم
اكنون در بادم
مثل شعله ای در باد بی یادم
من تو را از بر خواندم
من كه در شعرم تو را همدرد خواندم
در نگاهت ردپایی از نفرت درك كردم
در گرمای تنت لذت هوس را لمس كردم
در حضور دردم حضورت را حس نكردم
همین لحظه بود كه تو را از شعرم حذف كردم
لحظه ای رسیده است
از نوع حسرت ها
فرصتی ازفاصله ها
زمانی به شكل خاطره ها
به دیروز خیره می شوی
تكرارش می كنی
این تكرار ترس از فرداهاست
ترس از خاطره هاست
دیروز را از بر كن
فردا را پر پر كن
كه فردایی نخواهیم دید
كه فرداها همه بی بنیادند


page rank google پیج رانك گوگل این وب