تبلیغات
راه موفقیت - حکم
سه شنبه 9 شهریور 1389

حکم

   نگاشته شده توسط: حسین    

-سلام بابایی...

-...

-موهاتو کوتاه کردی چقدر خوشگل شدی.

-باشه بابایی .من که خوب شدم میام خونه. باشه؟یه بوس بده بابا. ای قربونت برم.گوشی رو بده به مامان...

خوبی لیلا؟جلوی بچه گریه نکن.لیلا!تو هنوز خیلی جوونی.اگه آدم خوبی پیدا شد...گریه نکن.خوب اونا هم خون پسرشون رو میخوان.منم دیگه خسته شدم...

نمیخوام تو مراسم باشین.

 


page rank google پیج رانك گوگل این وب