تبلیغات
راه موفقیت - ماه من
یکشنبه 7 شهریور 1389

ماه من

   نگاشته شده توسط: حسین    

ماه من!

غصه اگر هست بگو تا باشد!

معنی خوشبختی ،

بودن اندوه است...!

این همه غصه و غم ، این همه شادی و شور

چه بخواهی و چه نه! میوه یک باغند.

همه را با هم و با عشق بچین...

ولی از یاد مبر

پشت هر کوه بلند

سبزه زاری است پر از یاد خدا!

و در آن باز کسی با صدایی آرام و مطمئن می خواند

که خدا هست ، خدا هست و چرا غصه ؟ چرا ؟


page rank google پیج رانك گوگل این وب