تبلیغات
راه موفقیت - دوست داشتن از عشق برتر است
پنجشنبه 21 مرداد 1389

دوست داشتن از عشق برتر است

   نگاشته شده توسط: حسین    

 

 بیا,هر شب بیا,در خلوت هر مهتاب تنهایم, در سایه هر شب ,چشم به راحت گشوده ام ,در پس هر ستاره پنهانم,

در پس پرده هر ابر در کمینم ,بر سر راه کهکشان ایستاده ام, بر ساحل هر افق منتظرم ,بیا ,خورشید که رفت

بیا ,شب را تنها ممان, تاریکی را بی من ممان ,من آنجا بر تو بیمناکم که با شب تنها نمانی, با دیو شب تنها

ممانی ,دیو شب بی رحم است ,گرسنه است, وحشی است, خطرناک است ,وحشتناک است, پرنده معصوم و

کوچک من!آفتاب که رفت پرواز کن, از روی خاک برخیز, این خرابه غمزده را ترک کن ,بس است, می دانم که دیگر

طاقتت تمام است ,می دانم که دیگر به جان آمده ای,

 

دوست داشتن از عشق برتر است

دوست داشتن از عشق برتر است.


page rank google پیج رانك گوگل این وب